Zgłoś naruszenie...
Wybierz jedną z poniższych opcji.
Ten komentarz dotyczy mnie lub znajomego:
atakuje mnie,
atakuje znajomego.
Komentarz dotyczy czegoś innego:
spam lub oszustwo,
propagowanie nienawiści,
przemoc lub krzywdzące zachowanie,
treść o charakterze erotycznym.
Odpowiedź do konkursu [x]
Uwaga! W odpowiedzi nie podawaj swoich danych osobowych i kontaktowych. Organizator konkursu skontaktuje się z Tobą jeśli zostaniesz zwycięzcą!


od: 
Zadeklaruj zamówienie produktu
[x]
Liczba sztuk:
Po zatwierdzeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę płatności.
zamawia: 
 
Panel
offlinerehau blog budowlany - wyślij wiadomość - OBSERWUJ | blog ekspercki
46816 odwiedzin | wpisów: 38, komentarzy: 56, artykułów: 82, obserwuje: 30

Okienny rachunek zysków

autor: rehau blog budowlany - wyślij wiadomość ( wpis ) Dodaj wpis do ulubionych »

Okna jako element budynku wpływają w sposób pośredni na zużycie energii grzewczej w domu. Już na etapie projektowania budynku warto zadbać o wybór ciepłych okien. Kluczowy przy określeniu rodzaju stolarki niezbędnej dla utrzymania odpowiednich parametrów termicznych domu będzie nie tylko jej współczynnik przenikania ciepła Uw, ale cały bilans cieplny okna.

Planując budowę domu należy określić, jakiego standardu energetycznego oczekujemy. Przepisy budowlane wymuszają na inwestorach budowę domów o coraz mniejszym zapotrzebowaniu na energię grzewczą. Energooszczędność budynku charakteryzuje wskaźnik sezonowego zapotrzebowania energii wyrażany w kWh/(m²·rok) w odniesieniu do 1 m² powierzchni o regulowanej temperaturze (lub do m³ kubatury ogrzewanej). Na jego podstawie można ocenić, czy budynek ma niską energochłonność (czyli jest energooszczędny) lub też charakteryzuje się średnią lub wysoką energochłonnością. Według nowych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie od 2014 r. wskaźnik EP w przypadku domów jednorodzinnych nie może przekraczać 120 kWh/(m²·rok). Począwszy od 2017 r. może on wynosić maksymalnie 95 kWh/(m²·rok), natomiast od 2021 r. wskaźnik EP nowo powstającego budynku jednorodzinnego nie będzie mógł przekroczyć 70 kWh/(m²·rok). Planując budowę domu należy uwzględnić te wymagania. Projekt domu i jego poszczególne elementy, w tym również okna, powinny umożliwiać utrzymanie parametrów termicznych domu. Już na etapie projektowania budynku należy więc zwrócić szczególną uwagę na parametry techniczne i bilans cieplny okien.

Bilans cieplny okna – co potrafi ciepłe okno?

Okna w domu energooszczędnym powinny możliwie skutecznie stać na granicy uciekającego z budynku ciepła. O tym, ile energii grzewczej przenika przez całe okno mówi jego współczynnik przenikania ciepła Uw. Im jego wartość jest niższa, tym okno jest cieplejsze. Należy pamiętać jednak, że okna nie tylko izolują przed utratą ciepła, ale mogą również pozyskiwać darmową energię promieniowania słonecznego. Mówi o tym całkowity współczynnik przepuszczalności energii promieniowania g. Im jego wartość jest wyższa, tym więcej energii promieniowania słonecznego są w stanie pozyskać okna, obniżając tym samym w sposób pośredni zapotrzebowanie domu na energię grzewczą. Również wartość tego współczynnika powinna być uwzględniona na etapie projektu domu, decyduje on o niezwykle ważnym bilansie energetycznym okna.

Bilans cieplny okna określa wielkość strat cieplnych (związanych ze współczynnikiem U), pomniejszoną o zyski cieplne z przenikającej do pomieszczenia energii słonecznej (związanych ze współczynnikiem g). Bilans energetyczny jest dodatni, gdy ilość energii słonecznej docierającej do pomieszczenia jest większa niż straty cieplne powodowane przez okno. W budynku energooszczędnym należy stosować okna o korzystnym, a więc dodatnim bilansie energetycznym. Powinny mieć one jak najmniejszy współczynnik przenikania ciepła Uw (jak np. okna GENEO firmy REHAU, które charakteryzują się współczynnikiem Uw,1 W/m²·K, a w standardzie domów pasywnych Uw,73 W/m²·K) oraz stosunkowo wysoki współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego g.


Okna bez mostków termicznych

autor: rehau blog budowlany - wyślij wiadomość ( wpis ) Dodaj wpis do ulubionych »

Okna z profili GENEO - jeśli chcesz ograniczyć negatywne konsekwencje mostków termicznych, to właśnie o takich oknach pomyśl. Nowatorskie tworzywo kompozytowe RAU-FIPRO® zapewnia nadzwyczajne właściwości statyczne profili i pozwala w większości przypadkówna rezygnację z tradycyjniestosowanych wzmocnieństalowych. Brak stali sprawia,że znika przyczyna powstawaniamostków termicznychi zmniejszają się straty energii.blog budowlany - mojabudowa.pl 

Chcesz więcej informacji? ulotka 


Czy wszystkie okna z tworzywa są takie same?

autor: rehau blog budowlany - wyślij wiadomość ( wpis ) Dodaj wpis do ulubionych »

Czy wszystkie okna z tworzywa są takie same?


Zdecydowanie nie. 


Nawet zewnętrznie podobne, „od środka” mogą być całkowicie różne. Jakość tworzywa sztucznego (skład mieszanki surowcowej wpływa na własności fizyko-chemiczne tworzywa profili), jego odporność i trwałość, jakość konstrukcji i sposób przetworzenia jest tak samo różna jak kształt i wariant profili, systemy uszczelnień, technologie produkcji. Decydujący jest również właściwy montaż, gdyż najlepszy nawet wyrób, po niefachowym zamontowaniu, nie będzie służył niezawodnie.

blog budowlany - mojabudowa.plPrzegląd twojego okna - okucia i uszczelki

autor: rehau blog budowlany - wyślij wiadomość ( wpis ) Dodaj wpis do ulubionych »

Przegląd techniczny dla twoich okien

Pamiętaj, aby raz na jakiś czas zrobić swoim oknom przegląd techniczny. Szczególnie zadbaj o okucia i uszczelki.  W końcu to one właśnie są narażone są na liczne otwieranie, zamykanie, uchylanie, mróz, wiatr, deszcz czy śnieg. To wszystko ma wpływ na ich wygląd i działanie. 

Raz na jakiś czas sprawdź wszystkie elementy metalowe. Dokręć te poluzowane. Ruchome elementy metalowe możesz naoiliwić lekko. Sprawdź też uszczelki. Muszą mieć odpowiednią elastyczność. Dobre uszczelki wystarczy nasmarować smarem silikonowym lub wazeliną techniczną, aby zachować ich właściwości. Sprawdź też siłę docisku skrzydła do ramy. 

Jak to zrobić? Zastosuj test kartki. Kartkę papieru wsuń między skrzydło i ościeżnicę. Jeśli przy zamkniętym oknie możemy swobodnie wysunąć  papier, wyreguluj okucia. W lecie siła docisku może być mniejsza. 

Szukasz okien łatwych w czyszczeniu? Dzięki gładkiej powierzchni okien, od dziś czyszczenie okien staje się dziecinnie łatwe!


Statystyki mojabudowa.pl
Liczba blogów:35981
Liczba wpisów:194005
Liczba komentarzy:826140
Liczba zdjęć:706525
Użytkownicy online:512