Zgłoś naruszenie...
Wybierz jedną z poniższych opcji.
Ten komentarz dotyczy mnie lub znajomego:
atakuje mnie,
atakuje znajomego.
Komentarz dotyczy czegoś innego:
spam lub oszustwo,
propagowanie nienawiści,
przemoc lub krzywdzące zachowanie,
treść o charakterze erotycznym.
Odpowiedź do konkursu [x]
Uwaga! W odpowiedzi nie podawaj swoich danych osobowych i kontaktowych. Organizator konkursu skontaktuje się z Tobą jeśli zostaniesz zwycięzcą!


od: 
Zadeklaruj zamówienie produktu
[x]
Liczba sztuk:
Po zatwierdzeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę płatności.
zamawia: 
 
Panel
offlinerehau blog budowlany - wyślij wiadomość - OBSERWUJ | blog ekspercki
75946 odwiedzin | wpisów: 47, komentarzy: 62, artykułów: 125, obserwuje: 37

Zmiany w prawie budowlanym w przyszłym roku?

autor: rehau blog budowlany - wyślij wiadomość ( wpis ) Dodaj wpis do ulubionych »

Przedstawiony pod koniec lipca przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej projekt założeń nowelizacji prawa budowlanego przewiduje uproszczenie i skrócenie budowy. Po wprowadzeniu nowych przepisów procedury budowlane skrócą się o 45 dni.

Zniesienie pozwolenia na budowę niektórych domów jednorodzinnych jest najważniejszą zmianą w projekcie. Trzeba tylko zgłosić budowę  z projektem budowlanym. Urządbędzie miał 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia. Niezgłoszenie sprzeciwu w tym czasie będzie traktowane jako zgoda na rozpoczęcie budowy.

Budowa bez pozwolenia będzie musiała uwzględniać wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Inwestor jeszcze przed zgłoszeniem budowy w urzędzie będzie miał obowiązek wywieszenia na terenie inwestycji tablicy informacyjnej lub poinformowania wszystkich sąsiadów o zamiarze budowy, a potwierdzenie poinformowania dostarczyć do urzędu razem ze zgłoszeniem i projektem budowlanym.

Dużym ułatwieniem dla inwestorów będzie uproszczenie formalności związanych z projektem budowlanym. Na etapie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy nie będzie trzeba dołączać oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do odpowiednich sieci. Inwestor będzie musiał dostarczyć te dokumenty dopiero, starając się o pozwolenie na użytkowanie.