Zgłoś naruszenie...
Wybierz jedną z poniższych opcji.
Ten komentarz dotyczy mnie lub znajomego:
atakuje mnie,
atakuje znajomego.
Komentarz dotyczy czegoś innego:
spam lub oszustwo,
propagowanie nienawiści,
przemoc lub krzywdzące zachowanie,
treść o charakterze erotycznym.
Odpowiedź do konkursu [x]
Uwaga! W odpowiedzi nie podawaj swoich danych osobowych i kontaktowych. Organizator konkursu skontaktuje się z Tobą jeśli zostaniesz zwycięzcą!


od: 
Zadeklaruj zamówienie produktu
[x]
Liczba sztuk:
Po zatwierdzeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę płatności.
zamawia: 
 
Panel
offlinerehau blog budowlany - wyślij wiadomość - OBSERWUJ | blog ekspercki
75946 odwiedzin | wpisów: 47, komentarzy: 62, artykułów: 125, obserwuje: 37

Pompy ciepła i regeneracja gruntu

autor: rehau blog budowlany - wyślij wiadomość ( artykuł ) Dodaj wpis do ulubionych »

Pod jednym z artykułów o pompach ciepła pojawiło się pytanie o regenerację gruntu. Poprosiliśmy Jakuba Koczorowskiego z REHAU o odpowiedź. 


Jak to jest z tą regeneracją gruntu?

Grunt ma niewyczerpalne zasoby ciepła, które pochodzą z 2 źródeł: rozpadu radioaktywnego w jądrze ziemi oraz energii słonecznej, przekazywanej w postaci promieniowania lub ciepła transportowanego przez deszcz. 

To pierwsze źródło dotyczy głównie ciepła zmagazynowanego w gruncie na głębokości powyżej 50 m, natomiast to drugie źródło przekazuje energię cieplną do warstwy przypowierzchniowej. W momencie wykorzystywania części energii geotermalnej przez pompę ciepła, grunt ma zdolność do wyrównywania swojej temperatury, czyli przejmowania energii cieplnej z cieplejszych pokładów skalnych. To zjawisko nazywamy przewodzeniem ciepła

Różne typy gruntów w różny sposób przewodzą ciepło, ze względu na różny współczynnik przewodzenia ciepła. Zatem regeneracja gruntu następuje w naturalny sposób – niedobory ciepła w gruncie są uzupełniane z ww. źródeł ciepła.

Dzięki dodatkowej zalecie pomp ciepła – ich zdolności do chłodzenia budynków - możemy wesprzeć regenerację gruntu w „sztuczny” sposób. Funkcję chłodzenia możemy realizować w trybie aktywnym oraz pasywnym (częściej spotykanym w budownictwie jednorodzinnym). Polega ona na odwróceniu obiegu pracy pompy ciepła i odbieraniu z budynku ciepła oraz przekazywaniu go do gruntu. Dzięki temu zabiegowi poprawiamy dodatkowo właściwości cieplne gruntu, który w ten sposób częściowo odnawia swoje zasoby. Mówi się wówczas również o regeneracji gruntu.

Innym źródłem dodatkowego ciepła magazynowanego w gruncie i służącego jego regeneracji może być nadwyżka ciepła z instalacji solarnej (kolektory słoneczne). W okresie lata, kiedy kolektory mają najwyższą efektywność, często nie jesteśmy w stanie wykorzystać tego ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zaleca się wręcz zabezpieczanie instalacji solarnej przed nadmiernym przegrzaniem. Remedium staje się wówczas przekazywanie tej nadwyżki ciepła do gruntu, co pomaga w jego „sztucznej” regeneracji.

Jakub Koczorowski Jakub Koczorowski REHAU


Ekspert ds. OZE, członek Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła oraz Stowarzyszenia Polska Wentylacja, Manager Grupy Produktów OZE w firmie REHAU