Zgłoś naruszenie...
Wybierz jedną z poniższych opcji.
Ten komentarz dotyczy mnie lub znajomego:
atakuje mnie,
atakuje znajomego.
Komentarz dotyczy czegoś innego:
spam lub oszustwo,
propagowanie nienawiści,
przemoc lub krzywdzące zachowanie,
treść o charakterze erotycznym.
Odpowiedź do konkursu [x]
Uwaga! W odpowiedzi nie podawaj swoich danych osobowych i kontaktowych. Organizator konkursu skontaktuje się z Tobą jeśli zostaniesz zwycięzcą!


od: 
Zadeklaruj zamówienie produktu
[x]
Liczba sztuk:
Po zatwierdzeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę płatności.
zamawia: 
 
Panel
offlinerehau blog budowlany - wyślij wiadomość - OBSERWUJ | blog ekspercki
75946 odwiedzin | wpisów: 47, komentarzy: 62, artykułów: 125, obserwuje: 37
 

Jakie parametry okna brać pod uwagę?

autor: rehau blog budowlany - wyślij wiadomość ( artykuł ) Dodaj wpis do ulubionych »

blog budowlany - mojabudowa.pl


Wybierasz okna? Określ swoje oczekiwania w poniższych kategoriach: 

 • Wodoszczelność

 • Odporność na obciążenie wiatrem

 • Przepuszczalność powietrza

 • Właściwości akustyczne

 • Przenikalność cieplna

Reguluje je norma PN-EN 14351-1:2006. Sprawdź, co oferuje twój producent. Porównaj je ze swoimi wymaganiami. I wtedy dopiero podejmuj decyzję. 


Klasa A i klasa B - profile okienne

autor: rehau blog budowlany - wyślij wiadomość ( artykuł ) Dodaj wpis do ulubionych »

blog budowlany - mojabudowa.pl


W reklamach okien często słyszymy o wyższości klasy A nad klasą B w przypadku profili okiennych. Czym są te klasy? Określają grubość ścianek kształtowanika okiennego. W przypadku ścianek widocznych wynoszą:

 • W klasie A minimalna grubość wynosi ≥ 2,8mm

 • W klasie B ich minimalna grubość wynosi ≥ 2,5mm

 • W klasie C nie ustala się normy na minimalną grubości ścianek widocznych

W przypadku niewidocznych ścianek:

 • W klasie A ich minimalna grubość wynosi ≥ 2,5mm

 • W klasie B minimalna grubość wynosi ≥ 2,0mm

 • W klasie C nie ustala się normy na minimalną grubości ścianek niewidocznych

Jak pisze norma, która taki podział wprowadziła - zamierzeniem tego podziału nie jest ocena, które kształtowniki są lepsze, które gorsze:

"Zamierzeniem klasyfikacji kształtowników ze względu na grubość ścianki jest reprezentowanie szerokiej różnorodności kształtowników i wzorów okien przeznaczonych do różnych zastosowań w Europie. Nie jest zamierzeniem tej klasyfikacji sugerowanie różnic jakości kształtowników lub osiągów okien, pod warunkiem, że zostaną spełnione wymagania eksploatacyjne zarówno dla kształtowników, jak i dla okien"

Grubość ścianek widocznych i niewidocznych w kształtownikach czyli klasa profilu, to tylko jeden z wielu parametrów, które muszą być spełnione, żeby uzyskać właściwą jakość profilii okiennych. Normy precyzują dokładnie, jak ją sprawdzać i jakie wymagania są stawiane profilom. Poza grubością, ważne są między innymi:

 • Wytrzymałość na rozciąganie udarowe

 • Wymiary i tolerancje

 • Odchylenia prostoliniowości

 • Wytrzymałość zgrzewanych naroży

 • Masa 1 metra profila

 • Temperatura mięknienia wg Vicat’a

 • Wygląd

 • Stabilność wymiarów w temperaturze +100° C

 • Odporność na działanie temperatury +150° C

 • Odporność na uderzenie w temperaturze -10°C

 • Udarność metodą Charpy’ego

 • Moduł sprężystości przy zginaniu

Jacek Różański w oknotest.pl po przeprowadzaniu i analizie badań pisze: 

"Rzekoma wyższość kształtowników klasy A nad kształtownikami klasy B, to chwyt reklamowy, a według mnie, chwyt mało etyczny i często wprowadzający w błąd nabywców okien. Wykazałem na twardych dowodach pochodzących z aprobat technicznych ITB, norm lub wytycznych RAL, że:

 • Wytrzymałość zgrzewanych naroży okien PVC wykonanych z kształtowników klasy A i B różni się w sposób znikomy i nieistotny z punktu widzenia użytkowania wyrobów oraz, że zbadana przez ITB nośność zgrzewów kształtowników klasy B bywa wyższa od tych w klasie A.

 • Klasa kształtownika nie ma znaczącego wpływu na przenikalność cieplną profili okiennych i okna.

 • Klasa kształtownika nie ma znaczącego wpływu na izolacyjność akustyczną profili okiennych i okna.

 • Klasa kształtownika nie ma znaczącego wpływu na „sztywność” i „stabilność” okna, czyli odporność konstrukcji na obciążenie wiatrem.

 • Okna mogą być okute dobrze lub źle, a klasie kształtownika nic do tego.

 • Wymagania norm w zakresie odporności na włamanie nie odnoszą się do klas kształtowników." 


Zmiany w warunkach technicznych dla budynków

autor: rehau blog budowlany - wyślij wiadomość ( artykuł ) Dodaj wpis do ulubionych »

W styczniu  2017 roku wejdą w życie nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Co te zmiany oznaczają dla osób, które chcą budować dom?

Nowewarunki techniczne zmieniają między innymi wymagania, dotyczące współczynnika przenikania ciepła dla stolarki okiennej i drzwiowej. Związane jest to z tym, że nowo powstały budynek nie będzie mógł przekroczyć wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP do ogrzewania, wentylacji iprzygotowania ciepłej wody użytkowej.

Wskaźnik EP to roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, dostarczaną do budynku na potrzeby:

-ogrzewania

-wentylacji

-chłodzenia

-przygotowania ciepłej wody użytkowej

-oświetlenia

przeliczaną na jednostkę powierzchni gotowego budynku, wyrażaną w kWh/(m²/rok).

W zależności od rodzaju paliwa wartość zapotrzebowania na energię końcową mnoży się przez współczynnik nakładu energii pierwotnej –(ten  ustalany jest administracyjnie).

Wynik pokazuje, jak energochłonna jest  produkcja energii końcowej z tego paliwa.

Maksymalne wartości EPwprowadzane przez aktualizowane warunki techniczne:

od 1 stycznia 2017 r. – 95 kWh/(m²/rok)

od 1 stycznia 2021 r. – 70 kWh/(m²/rok)

Wszystkie projekty budowlane, złożone do końca 2016 roku, będą budowane zgodnie ze starymi zasadami.  Nowe przepisy dotyczą inwestorów, którzy złożą zawiadomienie o rozpoczęciu budowy po 1 stycznia 2017. Jeśli więc kupiłeś projekt domu wcześniej, a budowę chcesz zacząć w 2017 roku,  postaraj się o aktualizację projektu.

Koszt budowy domu jednorodzinnego może być wyższy, ze względu na większe koszty choćby izolacji i materiały budowlanych o lepszych właściwościach. Pocieszające jest to, że poniesione wydatki szybko się zwrócą a koszty użytkowania budynku związane z ogrzewaniem będą o wiele niższe.


blog budowlany - mojabudowa.pl