Zgłoś naruszenie...
Wybierz jedną z poniższych opcji.
Ten komentarz dotyczy mnie lub znajomego:
atakuje mnie,
atakuje znajomego.
Komentarz dotyczy czegoś innego:
spam lub oszustwo,
propagowanie nienawiści,
przemoc lub krzywdzące zachowanie,
treść o charakterze erotycznym.
Odpowiedź do konkursu [x]
Uwaga! W odpowiedzi nie podawaj swoich danych osobowych i kontaktowych. Organizator konkursu skontaktuje się z Tobą jeśli zostaniesz zwycięzcą!


od: 
Zadeklaruj zamówienie produktu
[x]
Liczba sztuk:
Po zatwierdzeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę płatności.
zamawia: 
 
Panel
offlinerehau blog budowlany - wyślij wiadomość - OBSERWUJ | blog ekspercki
75946 odwiedzin | wpisów: 47, komentarzy: 62, artykułów: 125, obserwuje: 37

Okienny rachunek zysków

autor: rehau blog budowlany - wyślij wiadomość ( wpis ) Dodaj wpis do ulubionych »

Okna jako element budynku wpływają w sposób pośredni na zużycie energii grzewczej w domu. Już na etapie projektowania budynku warto zadbać o wybór ciepłych okien. Kluczowy przy określeniu rodzaju stolarki niezbędnej dla utrzymania odpowiednich parametrów termicznych domu będzie nie tylko jej współczynnik przenikania ciepła Uw, ale cały bilans cieplny okna.

Planując budowę domu należy określić, jakiego standardu energetycznego oczekujemy. Przepisy budowlane wymuszają na inwestorach budowę domów o coraz mniejszym zapotrzebowaniu na energię grzewczą. Energooszczędność budynku charakteryzuje wskaźnik sezonowego zapotrzebowania energii wyrażany w kWh/(m²·rok) w odniesieniu do 1 m² powierzchni o regulowanej temperaturze (lub do m³ kubatury ogrzewanej). Na jego podstawie można ocenić, czy budynek ma niską energochłonność (czyli jest energooszczędny) lub też charakteryzuje się średnią lub wysoką energochłonnością. Według nowych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie od 2014 r. wskaźnik EP w przypadku domów jednorodzinnych nie może przekraczać 120 kWh/(m²·rok). Począwszy od 2017 r. może on wynosić maksymalnie 95 kWh/(m²·rok), natomiast od 2021 r. wskaźnik EP nowo powstającego budynku jednorodzinnego nie będzie mógł przekroczyć 70 kWh/(m²·rok). Planując budowę domu należy uwzględnić te wymagania. Projekt domu i jego poszczególne elementy, w tym również okna, powinny umożliwiać utrzymanie parametrów termicznych domu. Już na etapie projektowania budynku należy więc zwrócić szczególną uwagę na parametry techniczne i bilans cieplny okien.

Bilans cieplny okna – co potrafi ciepłe okno?

Okna w domu energooszczędnym powinny możliwie skutecznie stać na granicy uciekającego z budynku ciepła. O tym, ile energii grzewczej przenika przez całe okno mówi jego współczynnik przenikania ciepła Uw. Im jego wartość jest niższa, tym okno jest cieplejsze. Należy pamiętać jednak, że okna nie tylko izolują przed utratą ciepła, ale mogą również pozyskiwać darmową energię promieniowania słonecznego. Mówi o tym całkowity współczynnik przepuszczalności energii promieniowania g. Im jego wartość jest wyższa, tym więcej energii promieniowania słonecznego są w stanie pozyskać okna, obniżając tym samym w sposób pośredni zapotrzebowanie domu na energię grzewczą. Również wartość tego współczynnika powinna być uwzględniona na etapie projektu domu, decyduje on o niezwykle ważnym bilansie energetycznym okna.

Bilans cieplny okna określa wielkość strat cieplnych (związanych ze współczynnikiem U), pomniejszoną o zyski cieplne z przenikającej do pomieszczenia energii słonecznej (związanych ze współczynnikiem g). Bilans energetyczny jest dodatni, gdy ilość energii słonecznej docierającej do pomieszczenia jest większa niż straty cieplne powodowane przez okno. W budynku energooszczędnym należy stosować okna o korzystnym, a więc dodatnim bilansie energetycznym. Powinny mieć one jak najmniejszy współczynnik przenikania ciepła Uw (jak np. okna GENEO firmy REHAU, które charakteryzują się współczynnikiem Uw,1 W/m²·K, a w standardzie domów pasywnych Uw,73 W/m²·K) oraz stosunkowo wysoki współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego g.