Zgłoś naruszenie...
Wybierz jedną z poniższych opcji.
Ten komentarz dotyczy mnie lub znajomego:
atakuje mnie,
atakuje znajomego.
Komentarz dotyczy czegoś innego:
spam lub oszustwo,
propagowanie nienawiści,
przemoc lub krzywdzące zachowanie,
treść o charakterze erotycznym.
Napisz
PANEL

wpisy na blogu

Artykuł:  Ciiii.... Jak wybrać okna, żeby cieszyć się ciszą?

Blog:  rehau
Data dodania: 2015-10-30
wyślij wiadomość

Samochody na ulicy, sąsiad z kosiarką, głośna muzyka – każdego dnia otoczeni jesteśmy głośnymi dźwiękami. W dłuższej perspektywie hałas nie tylko męczy, ale i może zagrażać zdrowiu.

blog budowlany - mojabudowa.pl


Niezależnie od tego, czy mieszkasz na spokojnym osiedlu czy przy ruchliwej ulicy, okna powinny zapewnić Ci komfort wypoczynku i optymalną ochronę akustyczną. 

Jakie okna do jakiej okolicy? Sprawdź.

blog budowlany - mojabudowa.pl


Artykuł:  Abecadło - czyli co trzeba wiedzieć o oknach?

Blog:  rehau
Data dodania: 2015-10-20
wyślij wiadomość

Profil okienny


Częścią składową okien są profile okienne. Najczęściej w oknach mamy do czynienia z profilem skrzydła (część otwierana okna) i profilem ościeżnicy (część przymocowana na stałe do muru). Jest wiele różnych odmian profili okiennych, różniących się kształtem, ilością komór, głębokością i szerokością. Konstrukcja oraz jakość wykonania profili mają, obok zastosowanego oszklenia, decydujący wpływ na parametry okna i jakość całego wyrobu. Im lepsze profile zostały zastosowane do produkcji okna, tym lepsze parametry odnośnie ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwwłamaniowej charakteryzują wyrób końcowy – okno.

blog budowlany - mojabudowa.pl


Efektywność energetyczna, ochrona cieplna i oszczędność energii


Efektywne wykorzystanie energii i redukcja strat energii dzięki skutecznej izolacji cieplnej, oznaczają docelowo zmniejszenie wydatkowanej energii. Tym samym chroni się środowisko, redukuje emisję szkodliwych gazów cieplarnianych i uzyskuje wymierne oszczędności finansowe. Im bardziej efektywne energetycznie jest okno, tym mniej zużywa się energii i więcej pieniędzy „zostaje” w kieszeni użytkownika. 

blog budowlany - mojabudowa.pl


Izolacyjność akustyczna


Nadmierny hałas wpływa nie tylko na komfort mieszkania, ale może również zagrażać zdrowiu. Dlatego okna, jako przegrody budowlane powinny skutecznie chronić przed hałasem z zewnątrz.
Zdolność tłumienia hałasu przez okno jest zależna nie tylko od zastosowanych do jego budowy profili, ale przede wszystkim od izolacyjności oszklenia.
W celu określania charakterystyki dźwiękowej danego elementu stosuje się tzw. wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej, oznaczany jako "Rw". Im wartość Rw jest większa, tym lepsze będzie tłumienie hałasu. Przykładowo w budynkach położonych przy autostradach zaleca się okna o współczynniku Rw 45-49 dB.

blog budowlany - mojabudowa.pl


Mostki cieplne


Mostki cieplne (inaczej mostki termiczne) to miejsca, przez które ciepło ucieka na zewnątrz budynku. Odbywa się to przez te fragmenty budowli, które mogły zostać źle zaprojektowane, błędnie wykonane lub w których zastosowano niewłaściwe materiały. Konsekwencją istnienia mostków cieplnych mogą być znaczne straty energii i większe jej zużycie.

blog budowlany - mojabudowa.pl


Ochrona przeciwwłamaniowa


Środki ochrony przeciwwłamaniowej mają na celu utrudnienie lub uniemożliwienie dostania się niepożądanych osób do wnętrza domu lub mieszkania.
W technice okiennej stosowane są do tego celu przede wszystkim odpowiednio wzmocnione części okuć, klamki z kluczykiem oraz specjalne oszklenie.
Norma PN-ENV 1627 wprowadza pojęcie klas odporności, które dobiera się w zależności od umiejscowienia okien (parter, piętro, balkon). Przyporządkowanie do danej klasy oparte jest o możliwy sposób przeprowadzenia włamania oraz ewentualnie zastosowane narzędzia. W budownictwie mieszkaniowym, do określenia stopnia zabezpieczenia przeciwwłamaniowego służą klasy od WK1 do WK3. Klasa WK1 stosowana jest w oknach, do których dostęp jest utrudniony, a które chcemy zabezpieczyć przed przypadkowymi próbami włamania przy użyciu przemocy fizycznej (kopnięcie, napieranie barkiem, podnoszenie, wyrwanie). Klasę 2 stosuje się w oknach, do których dostęp jest łatwy, a które chcemy zabezpieczyć przed przypadkowymi próbami włamania z użyciem prostych narzędzi. Natomiast klasa 3 dotyczy zabezpieczeń w oknach, do których dostęp jest łatwy i które chcemy zabezpieczyć przed próbami włamania rabunkowego z użyciem dodatkowych narzędzi. Ubezpieczając dom lub mieszkanie warto pytać ubezpieczycieli o dodatkowe zniżki, związane z zastosowaniem odpowiednich rozwiązań w zakresie ochrony przeciwwłamaniowej.

blog budowlany - mojabudowa.pl


Uszczelki (obwiedniowe)


Uszczelki należą, obok profili, oszklenia oraz okucia, do najważniejszych komponentów okna. Troszczą się o to, by ciepłe powietrze nie uciekało z pomieszczenia. Oprócz tego ich zadaniem jest ochrona przed przenikaniem wilgoci do budynku.
W systemie GENEO rolę tę spełniają doskonale trzy uszczelki, które są umieszczone na całym obwodzie okna. Uszczelki są łączone z profilami już na etapie ich produkcji (w procesie współwytłaczania). W procesie wytwarzania okien GENEO następuje zgrzanie narożników ram ościeżnicy oraz skrzydła (wraz z umieszczonymi w nich uszczelkami) i powstaje określony kształt okna. Dzięki zgrzaniu uszczelek okno uzyskuje doskonalą wodo- i wiatroszczelność. Materiał zastosowany do produkcji uszczelek jest elastyczny, trwały i zapewnia ich długą żywotność.

Wentylacja


Nowoczesne okna są niezwykle szczelne. Dlatego też, aby zapewnić odpowiedni klimat we wnętrzu i uniknąć zagrożeń spowodowanych nadmierną wilgocią, należy regularnie wietrzyć pomieszczenia. Prawidłowa wentylacja ma za zadanie:- regulować wilgotność powietrza i temperaturę we wnętrzu,- wymieniać zużyte powietrze na świeże,- usuwać nadmiar wilgoci, zapobiegając tworzeniu się groźnych dla zdrowia zagrzybień oraz pleśni.- zapewnić zdrowy i przyjemny klimat w mieszkaniu.
Zimą należy wietrzyć pomieszczenia kilka razy dziennie. Najlepszy efekt uzyska się otwierając na krótki czas wszystkie okna i drzwi.
W ciągu dwóch do czterech minut nastąpi całkowita wymiana powietrza. W ten sposób straty ciepła będą niewielkie. 

blog budowlany - mojabudowa.pl


Współczynnik przenikania ciepła U


Współczynnik przenikania ciepła U umożliwia obliczanie ciepła przenikającego przez przegrodę cieplną (stropy, okna, drzwi), a także porównywanie własności cieplnych przegród budowlanych. Określa, jaka ilość energii cieplnej przepływa w ciągu jednej sekundy przez powierzchnię 1 m2 przy różnicy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej równej 10 K.
przypadku okien mamy do czynienia z trzema wartościami współczynnika U:
Uf = frame (ramy, czyli złożenia skrzydło-ościeżnica)
Ug = glass (oszklenia)
Uw = window (całego okna)
Im wartość współczynnika U jest mniejsza, tym straty ciepła są niższe i przegroda ma lepsze parametry izolacyjne.


Artykuł:  Jaka podłoga, gdy masz ogrzewanie podłogowe?

Blog:  rehau
Data dodania: 2015-10-19
wyślij wiadomość

Dziś przypominamy nasz krótki poradnik o tym, jakie rodzaje podłóg najlepiej sprawdzą się przy ogrzewaniu podłogowym. 

blog budowlany - mojabudowa.pl


Co na podłogówkę?

Planujesz ogrzewanie podłogowe? Nie wiesz, co możesz położyć na takim ogrzewaniu? Poniżej mały poradnik.

Wykładzina dywanowa

Wykładzina dywanowa generalnie powinna być przyklejana, aby uzyskać lepsze przewodzenie ciepła. Grubość wykładziny dywanowej nie powinna przekraczać 10 mm.

Parkiet

Ogrzewanie podłogowe może być stosowane w połączeniu z parkietem. Należy jednak uwzględnić konieczność wykonania szczelin dylatacyjnych. Zaleca się zastosowanie kleju. Należy zwracać szczególną uwagę,aby wilgotność drewna i jastrychu w czasie układania odpowiadała dopuszczalnej przez normę wartości oraz aby klej na stałe zachował elastyczność.

Podłogi z tworzyw sztucznych

Wykładziny z tworzyw sztucznych również zasadniczo nadają się do zastosowania z ogrzewaniem podłogowym. Zaleca się klejenie płytek z tworzyw sztucznych lub wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych.

Kamień, klinkier, ceramika

Do eksploatacji z ogrzewaniem podłogowym najlepiej nadają się kamień, klinkier lub inne ceramiczne wierzchnie warstwy. Okładziny te można układać bez ograniczeń typowymi metodami stosowanymi przez posadzkarzy:

- w cienkiej warstwie na utwardzonym jastrychu

- w grubej warstwie na utwardzonym jastrychu

- w podłożu z zaprawy na warstwie rozdzielającej.

Artykuł:  Idzie zima - ogrzej się z GPWC ...

Blog:  rehau
Data dodania: 2015-10-09
wyślij wiadomość

Oszczędności energii zimą, naturalny chłód latem – czyli jakie korzyści wynikają z gruntowego powietrznego wymiennika ciepła?

Istotą nowoczesnego systemu grzewczego jest jego niezawodność i energooszczędność. Nieszczelne i mało wydajne, tradycyjne systemy w trakcie eksploatacji tracą aż ok. 30% ciepła!

Za takie straty odpowiedzialna jest najczęściej nieefektywna wentylacja grawitacyjna. Efektywnym rozwiązaniem na miarę dzisiejszych czasów jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, w połączeniu z gruntowym powietrznym wymiennikiem ciepła AWADUKT Thermo firmy REHAU (w skrócie GPWC).

blog budowlany - mojabudowa.pl


Jak to działa?

Działanie GPWC polega na wykorzystaniu temperatury gruntu oscylującej na poziomie ok. 8°C (na głębokości ok. 1,5 m poniżej rzędnej terenu) do ocieplenia lub schłodzenia powietrza płynącego systemem kolektorów. Powietrze to jest następnie przekazywane do centrali wentylacyjnej (najczęściej rekuperatora) i rozprowadzane w budynku systemem rur wentylacyjnych.

Jak można zmienić temperatury w domu dzięki GPWC?

Doświadczenia pokazują, że dzięki zastosowaniu GPWC można podnieść temperaturę doprowadzanego powietrza o 22 °C w zimie i obniżyć o 20 °C w lecie.

Dzięki takiemu zabiegowi powietrze zasysane zimą do centrali wentylacyjno-rekuperacyjnej zostaje wstępnie ogrzane i przekazane do pomieszczeń w odpowiedniej temperaturze (ok. 0 °C - tak, aby zabezpieczyć rekuperator przed oblodzeniem).

Darmowe grzanie!

Dostarczenie świeżego powietrza zimą nie odbywa się więc bezpośrednio z zewnątrz (np. w temperaturze -10 °C), tylko wprowadzane jest po wstępnym, darmowym ogrzaniu do pomieszczeń (darmowym, bo ciepło zakumulowane w gruncie nie podlega na szczęście żadnym opłatom). Przekłada się to na zdecydowanie mniejsze zużycie paliw, wykorzystywanych do centralnego ogrzewania. Oszczędności sięgają około 30% (np. gazu lub oleju).

blog budowlany - mojabudowa.pl


Niech moc grzewcza będzie z Tobą !

Warto również zwrócić uwagę na to, że dzięki zastosowaniu GPWC (który posiada określoną moc grzewczą) możemy odpowiednio obniżyć moc grzewczą centralnego ogrzewania.

Średnio dla domku jednorodzinnego moc grzewcza układu GPWC wynosi ok. 3 kW, co pozwala zmniejszyć moc grzewczą np. pieca kondensacyjnego o te 3 kW. Daje to oszczędności zarówno na etapie inwestycyjnym, jak i eksploatacyjnym.

Zalety klimatyzatora bez żadnych jej minusów

W lecie, w przypadku wystąpienia upałów z temperaturami do 33 °C, powietrze po przejściu przez wymiennik schłodzi się do temperatury 16°C i kanałami wentylacyjnymi zostaje rozprowadzone do pomieszczeń.

Nie ma wówczas konieczności montowania instalacji klimatyzacyjnej, która zapewnia jedynie chłodne powietrze lokalnie, blisko klimatyzatora. Klimatyzatory są często oskarżone o to, że są przyczyną przeziębień albo bólów głowy. W przypadku GPWC unikamy tych niedogodności. Efekt klimatyzacyjny, uzyskany dzięki gruntowemu powietrznemu wymiennikowi ciepła, tworzy zdecydowanie wyższy komfort mieszkania oraz stabilny i równomierny rozkład temperaturowy w pomieszczeniach.

Świeże powietrze jeszcze świeższe

Naturalnie schłodzone powietrze podlega dodatkowo osuszeniu dzięki zjawisku wytrącania się wody kondensacyjnej w instalacji GPWC, co podnosi walory świeżego powietrza, wprowadzanego do pomieszczeń. Ten efekt obniżenia wilgotności powietrza wentylacyjnego zapobiega dodatkowo powstawaniu grzybów i pleśni wewnątrz pomieszczeń. Higieniczność systemu GPWC zagwarantowana jest dzięki zastosowaniu opatentowanej, antybakteryjnej warstwy wewnętrznej rur, opartej na bazie tlenków srebra oraz systemowi filtrów powietrza przy czerpni powietrza.

Energooszczędnie? Na pewno z GPWC

                                                                           

Już dziś można powiedzieć z pełnym przekonaniem, że mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła z wykorzystaniem GPWC stała się ważnym elementem budownictwa energooszczędnego i przyczynia się do uzyskania znacząco lepszych parametrów energetycznych budynku w procedurze przyznawania świadectw energetycznych.

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas Akademia@REHAU.com

1Komentarze
Data dodania: 2015-10-09 12:17:05
dlugo nad tym myslalam. w teorii to super sprawa! ale trzeba miec dobrego wykonawce, który zadba o szczelne polaczenia rur i dobry spadek. ostatecznie zrezygnowalam. minusem bylo tez regularne czyszczenie kanalów. wybralam podlaczenie do solankowych odwiertów do pompy ciepla, choc sprawnosc i ekologia systemu Rehau przewazaja.
odpowiedz

Artykuł:  Instalacje niskoszumowe? Czy naprawdę?

Blog:  rehau
Data dodania: 2015-10-01
wyślij wiadomość

Sprawdź, czy rzeczywiście zamontowałeś system niskoszumowy?

System kanalizacji niskoszumowej to komplet - rura, kształtki oraz odpowiednie mocowanie. 

Odpowiedni system mocowania jest najczęściej pomijany w instalacji kanalizacji niskoszumowej a przecież stanowi integralną część systemu i ujęty jest w aprobacie technicznej na system.

W aprobacie technicznej systemu niskoszumowego w punkcie „Właściwości techniczne” znajdują się tabele, w których podana jest charakterystyka akustyczna systemu. Wyniki w tabelach pokazują poziom niskoszumowości dla systemu z konkretnym typem obejm.

Częstą praktyką wśród producentów systemów „niskoszumowych” staje się badanie zwykłych rur HT lub PP na obejmach tłumiących akustycznie np. BISMAT 1000. 

Wówczas system taki osiąga dobre wyniki tłumienia akustycznego - ale tylko z tym konkretnym typem obejm. Często system „niskoszumowy” oferowany jest ze standardowymi obejmami. W tym miejscu pojawia się problem - system nie jest wówczas zgodny z aprobatą techniczną, w której przedstawione wyniki niskoszumowości zbadane zostały dla określonego typu obejmy i zastosowanej z nią rury. Gdy przedmiotem zamówienia był system niskoszumowy, powyższy przykład nie spełnia tych kryteriów.

W przypadku systemu RAUPIANO PLUS aprobata techniczna (a co ważniejsze badania niskoszumowości) obejmują zarówno obejmy tłumiące akustycznie, dystrybuowane przez firmę REHAU, jak i standardowe, dostępne na rynku, uchwyty mocujące z wkładką elastomerową. Wyniki badań niskoszumowości dla systemu z uchwytem tłumiącym REHAU oraz standardowym dostępne są w aprobacie technicznej jak i informacji technicznej.

Mierz te same wielkości!

W aprobatach technicznych znajdziemy różne charakterystyki akustyczne systemów i tym samym różne wartości. 

Przeważnie prezentowana wartość to LSC,A,dB(A) czyli „ważony poziomu dźwięku materiałowego” określany też jako „charakterystyczny poziom ciśnienia akustycznego” wyznaczany zgodnie z normą PN-EN 14366:2006. 

Powyższa wartość jest lepsza od poziomu ciśnienia akustycznego instalacji Lin w pomieszczeniu „niski parter z tyłu” dB(A),  która stanowi sumaryczny hałas, dochodzący do pomieszczenia a generowany przez system kanalizacji niskoszumowej (a nie tylko dźwięki materiałowe) która przedstawiana jest w materiałach firmy REHAU jako najbliższa rzeczywistości. 

Różnice w dla obu wartości są znaczące:

System RAUPIANO PLUS z obejmami izolującymi akustycznie wartość: poziomu ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu niski parter dB(A) jest to wartość podawana w katalogu, natomiast najczęściej podawana przez producentów wartość mierzona wynosi dla systemu RAUPIOANO PLUS LSC,A,dB(A) = 14 dB(A) a więc jeszcze lepiej.

           

Warto zatem sięgać do aprobat technicznych producentów i wnikliwie analizować system przed jego zamontowaniem- aby nie zrobił tego inspektor nadzoru po fakcie. Wszystkie aprobaty dostępne są na stronie instytuty techniki budowlanej lub na życzenie u producenta systemu.

Dziś spełnij wymagania jutra.

Krajowe standardy ochrony akustycznej w budynkach mieszkalnych, biurowych, hotelach, szkołach czy szpitalach wciąż odbiegają od europejskich. Aktualne przepisy, w tym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, traktują ochronę przed hałasem w sposób odbiegający od standardów znanych np. z normy VDI 4100. Niemniej jednak konsumenci, chcąc podwyższyć standard życia, wymagają stosowania systemów niskoszumowych.

Problem niechcianego hałasu w budynkach jest znacznie powszechniejszy, niż może się nam wydawać. Ile razy słyszeliśmy rozmowy sąsiadów czy spłukiwaną nad ranem wodę? Jednym ze źródeł dźwięków w budynkach są urządzenia sanitarne i rury kanalizacyjne. W systemie kanalizacyjnym występują zarówno dźwięki przenoszone przez drgania powietrza, jak i ciał stałych. Ścianka rury przewodu kanalizacyjnego wprawiana jest w drgania przez przepływające ścieki. Rodzaj i intensywność tych drgań zależy od różnych czynników, takich jak ciężar rury, materiał, z jakiego rura jest wykonana, oraz od jej wewnętrznej zdolności tłumienia drgań.

Rura i kształtki tłumiące dźwięk

Podstawą każdego systemu kanalizacyjnego jest rura. To właśnie tłumiące właściwości rury o specjalnej budowie redukują drgania powietrza. Nowoczesne systemy rurowe charakteryzują się obecnie wielowarstwową budową. Ścianki rur RAUPIANO PLUS mają budowę trójwarstwową, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa to odporny na ścieranie polipropylen, wewnętrzną natomiast stanowi polipropylen wzmocniony włóknami mineralnymi, które nadają rurze wymaganą sztywność. Dodatkowym elementem poprawiającym właściwości tłumiące są wzmocnienia w obszarze zgięcia kolanek, które redukują hałas w obszarze zmiany kierunku.

Z badań przeprowadzonych w Instytucie Fizyki Budowlanej w Stuttgarcie wynika, że jeżeli nie występują podwyższone wymagania dot. ochrony akustycznej w systemie RAUPIANO PLUS można zrezygnować z uchwytu tłumiącego. Przy zastosowaniu obejm standardowych RAUPIANO PLUS wykazuje właściwości izolacji akustycznej przewyższające wymogi DIN 4109.

blog budowlany - mojabudowa.pl


Mocowanie tłumiące drgania

Aby zapewnić najwyższy stopień tłumienia dźwięków, należy zastosować specjalne obejmy tłumiące i uchwyty mocujące. System obejm tłumiących zbudowany jest z obejmy podtrzymującej, nieznacznie sprzężonej z rurą, która stanowi jednocześnie połączenie rury ze ścianą, oraz z drugiej obejmy zwanej mocującą, która utrzymuje rurę w miejscu. Powstałe w ten sposób mechaniczne odprzężenie rury zapobiega przenoszeniu drgań ciał stałych.

blog budowlany - mojabudowa.pl


Optymalizacja hydrauliczna

W normie europejskiej PN-EN 12056:2000 zestawiono wartości obciążeń hydraulicznych pionów kanalizacyjnych. Wprowadzono w niej dwa istotne pojęcia zawiązane z budową trójników kanalizacyjnych: wlot „skośny” i „kątowy”.

Tradycyjne trójniki z wlotem kątowym, posiadają odgałęzienie znajdujące się pod kątem większym niż 45o w stosunku do osi głównej. W odróżnieniu od tradycyjnych trójników kątowych zaletą  zastosowania nowoczesnego trójnika z „wlotem skośnym”, którego podłączenie boczne znajduje się pod kątem mniejszym lub równym  45o do osi głównej, jest  zwiększenie obciążenia hydraulicznego pionu bez zmiany jego średnicy.

Trójniki systemu RAUPIANO PLUS posiadają wloty skośne, efektem ich zastosowania jest zwiększenie dopuszczalnego obciążenia hydraulicznego pionów kanalizacyjnych. I tak np. dla pionu kanalizacyjnego o średnicy 125 mm przepustowość hydrauliczna dla wlotu kątowego wynosi 5,8  l/s, a w przypadku wlotu skośnego 7,6  l/s. Warto więc zapoznać się z konstrukcją oferowanych przez producentów trójników, bowiem trójnik trójnikowi nie równy.

Pewność przy układaniu instalacji w zimne dni

W przypadku zastosowania na obszarach, gdzie w czasie układania występują zazwyczaj temperatury poniżej -10oC, zgodnie z PN-EN 1451 wymagane są dodatkowe badania. RAUPIANO PLUS przeszedł pomyślnie te badania, może być więc znakowany symbolem Eiskristall wg PN-EN 1451 i PN-EN 1411. Eiskristall to przede wszystkim pewność układania rur w niskich temperaturach. Napięte terminy realizacji często zmuszają wykonawców do prac w ujemnych temperaturach. Czy każdy system wytrzyma takie warunki atmosferyczne?


blog budowlany - mojabudowa.pl


rehau
blog ekspercki
Wyślij wiadomość do autora OBSERWUJ BLOGA
statystyki bloga
Odwiedzin bloga: 128425
Komentarzy: 63
Obserwują: 44
On-line: 9
Wpisów: 47 Artykułów: 133 Galeria zdjęć: 483
o nas
eksperci firmy REHAU
o firmie
Pracownicy REHAU (którzy sami też budowali albo budują) dzielą się swoją wiedzą o budownictwie energooszczędnym. Więcej o nas na www.rehau.pl
ARCHIWUM WPISÓW
2020 maj
2020 kwiecień
2019 październik
2019 czerwiec
2019 maj
2019 kwiecień
2019 marzec
2019 luty
2019 styczeń
2018 grudzień
2018 listopad
2018 październik
2018 wrzesień
2018 sierpień
2018 lipiec
2018 czerwiec
2018 maj
2018 kwiecień
2018 marzec
2018 luty
2018 styczeń
2017 grudzień
2017 listopad
2017 sierpień
2017 lipiec
2017 marzec
2017 luty
2017 styczeń
2016 sierpień
2016 lipiec
2016 czerwiec
2016 maj
2016 kwiecień
2016 marzec
2016 luty
2016 styczeń
2015 grudzień
2015 listopad
2015 październik
2015 wrzesień
2015 sierpień
2015 lipiec
2015 czerwiec
2015 maj
2015 kwiecień
2015 marzec
2015 luty
2015 styczeń
2014 grudzień
2014 listopad
2014 październik
2014 wrzesień
2014 lipiec
2014 czerwiec
2014 maj
2014 kwiecień
2014 marzec
2014 luty
2014 styczeń
2013 grudzień
2013 listopad
2013 październik

OBECNIE NA BLOGU
1 niezalogowany użytkownik
Inne blogi dla projektu :
majolika.mojabudowa.pl - wpisów: 530
michal85.mojabudowa.pl - wpisów: 468
msz-n.mojabudowa.pl - wpisów: 418
arlenka.mojabudowa.pl - wpisów: 417
ekodom.mojabudowa.pl - wpisów: 405
piasek.mojabudowa.pl - wpisów: 339
albatros2.mojabudowa.pl - wpisów: 278
tysia827.mojabudowa.pl - wpisów: 263
seven.mojabudowa.pl - wpisów: 231
zremba.mojabudowa.pl - wpisów: 216
jahu11.mojabudowa.pl - wpisów: 215
akinom666.mojabudowa.pl - wpisów: 201
lusiek.mojabudowa.pl - wpisów: 197
wilczyca32.mojabudowa.pl - wpisów: 193
czteryem.mojabudowa.pl - wpisów: 189
virgo2.mojabudowa.pl - wpisów: 188
zabki2015.mojabudowa.pl - wpisów: 187
tomasznowak29.mojabudowa.pl - wpisów: 186
krzycho63.mojabudowa.pl - wpisów: 185
dorka-roman.mojabudowa.pl - wpisów: 173
bajkowydworek.mojabudowa.pl - wpisów: 165
domwpiaskowcu.mojabudowa.pl - wpisów: 161
piekar.mojabudowa.pl - wpisów: 156
ewaiadam.mojabudowa.pl - wpisów: 146
wybudujeadasia.mojabudowa.pl - wpisów: 144
miszszel.mojabudowa.pl - wpisów: 144
dom-azyl.mojabudowa.pl - wpisów: 144
sloneczna.mojabudowa.pl - wpisów: 143
tomczdz.mojabudowa.pl - wpisów: 142
perelka2009.mojabudowa.pl - wpisów: 141
patrycjacha.mojabudowa.pl - wpisów: 138
marzenianasze.mojabudowa.pl - wpisów: 136
aaaa-meble.mojabudowa.pl - wpisów: 136
asiakrzysztof.mojabudowa.pl - wpisów: 134
pszczolka.mojabudowa.pl - wpisów: 133
pretaporter.mojabudowa.pl - wpisów: 133
zacisze.mojabudowa.pl - wpisów: 132
wersjade.mojabudowa.pl - wpisów: 131
murekzone.mojabudowa.pl - wpisów: 130
kadmax-bw.mojabudowa.pl - wpisów: 130
pogodny1ja.mojabudowa.pl - wpisów: 125
blue--bell.mojabudowa.pl - wpisów: 125
fryzjereczka.mojabudowa.pl - wpisów: 124
dominka76.mojabudowa.pl - wpisów: 124
shagga80.mojabudowa.pl - wpisów: 123
elusiatomek.mojabudowa.pl - wpisów: 123
damariko.mojabudowa.pl - wpisów: 123
szarobialy.mojabudowa.pl - wpisów: 122
ligota.mojabudowa.pl - wpisów: 122
ancia9.mojabudowa.pl - wpisów: 121
asiagrzesiek.mojabudowa.pl - wpisów: 120
alaimar.mojabudowa.pl - wpisów: 120
wierzby.mojabudowa.pl - wpisów: 118
wymarzony.mojabudowa.pl - wpisów: 116
wenaplus.mojabudowa.pl - wpisów: 116
oleczka1986.mojabudowa.pl - wpisów: 116
jessicaa.mojabudowa.pl - wpisów: 116
cyprysowo.mojabudowa.pl - wpisów: 115
magnollia.mojabudowa.pl - wpisów: 112
andzias77.mojabudowa.pl - wpisów: 110
beatka80.mojabudowa.pl - wpisów: 109
edyta1988d.mojabudowa.pl - wpisów: 102
ustronny1.mojabudowa.pl - wpisów: 101
feriza.mojabudowa.pl - wpisów: 101
ezelazny.mojabudowa.pl - wpisów: 101
elik2014.mojabudowa.pl - wpisów: 101
monikaiszymon.mojabudowa.pl - wpisów: 100
milionwminute.mojabudowa.pl - wpisów: 100
podkampinosem.mojabudowa.pl - wpisów: 99
pisiares.mojabudowa.pl - wpisów: 99
endialdi.mojabudowa.pl - wpisów: 99
anetta16.mojabudowa.pl - wpisów: 99
serce.mojabudowa.pl - wpisów: 98
seba1.mojabudowa.pl - wpisów: 97
homekoncept32.mojabudowa.pl - wpisów: 96
gwatemala.mojabudowa.pl - wpisów: 96
tictac.mojabudowa.pl - wpisów: 95
nowak110.mojabudowa.pl - wpisów: 95
wiolettapiotr.mojabudowa.pl - wpisów: 94
widoq.mojabudowa.pl - wpisów: 94
nyveien.mojabudowa.pl - wpisów: 94
aleksander2.mojabudowa.pl - wpisów: 94
karolineczka2.mojabudowa.pl - wpisów: 93
budy--grzybek.mojabudowa.pl - wpisów: 93
mokonski.mojabudowa.pl - wpisów: 91
kingailaki.mojabudowa.pl - wpisów: 91
naszemiejsce.mojabudowa.pl - wpisów: 90
rozwiń